Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy

NOTARIUSZ OPŁATY

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa wysokość wynagrodzenia notariusza.
  • Od czynności, dokonanych w formie aktu notarialnego, notariusz, jako płatnik, pobiera: podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.
  • Jeżeli akt notarialny zawiera żądanie złożenia wniosku wieczystoksięgowego, notariusz pobiera opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.